ДГ "Атанас Дамянов"

Детска градина в село Оризари

Детска градина на с. Оризари е държавно- възпитателно заведение за деца от 3 до 7 годишна възраст. Основана е през 1966 . като временна детска градина, а през 1969г. бива преобразувана в целодневна и се е помещавала в частна къща.

През 1971 г. се открива едноетажна детска градина с 25 деца. Поради увеличилата се раждаемост, през 1983 г. започва реконструкция на сградата, която продължава 5 години. Днес ДГ е двуетажна сграда с интересна архитектура, разположена на 700 кв.м. разгъната площ и е предвидена за две групи.

Поради демографския срив през 1993 г. едната група бива закрита. В момента детската градина работи с 22 деца. Персоналът в ДГ е от 4 бройки- 2 педагогически и 2 обслужващ. Педагогическият персонал е с висше педагогическо образование, аДетска градина обслужващият- със средно.

ЦДГ с. Оризари осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на децата. Гарантира техните права, свободи, сигурност, достойнство и уважение. Децата биват възпитавани в дух на уважение и толерантност, приобщавайки ги към българските традиции и културни ценности.

Детска градинаВизията, която се стремим да изградим за Детската градина е тя да се превърне в уютно учебно- възпитателно заведение за развитие на детските интереси, изграждане на лична позиция и самочувствие у децата и тяхната успешна предварителна подготовка за адекватно посрещане на предизвикателствата в училище.

Традиция стана всяка година послучай 1 юни- Международният ден на детето- да се организира празничен концерт в читалищния салон на читалище „Пробуда” с. Оризари. На последният такъв родители и гости в продължение на час и половина изживяха радостно настроение, незабравими емоции и преживявания.

Този празник помогна на децата да придобият увереност в своите способности и възможности, да израстнат открити към красотата и доброто.

Любовта към детето е доверие и вяра в него. Децата са нашата радост и гордост. Те са наша отговорност- сега и пред бъдещето. И нека бъдещето им бъде такова, каквото заедно го мечтаем днес!

 

Група "Делфинчета"
Група "Делфинчета" - ДГ Атанас Дамянов - Оризари